Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 września 2021
2 PUŁK SAPERÓW W Kazuniu Nowym

 

Informujemy, że w dniach 10.09.2021 r. (piątek) o godz. 8.00 w 2. Pułku Saperów w Kazuniu Nowym ul. Wojska Polskiego 24 odbędzie się kwalifikacjia żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej.

Do zaproponowania stanowiska w korpusie szeregowych zawopdowych:

 • KIEROWCA kat. C
 • KIEROWCA kat. C+E
 • MECHANIK pojazdów samochodowych
 • ELEKTROMECHANIK
 • SPAWACZ-KOWAL
 • TOKARZ-ŚLUSARZ
 • OBSŁUGA sprzętu inżynieryjnego (koparki, koparko-ładowarki)


Kandydat w czasie kwalifikacji powinien posiadać:

 • maseczkę ochronną, rękawice ochronne, długopis;
 • strój sportowy;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zdania egzaminu z WF dla potrzeb rekrutacyjnych JW;
 • następujące kserokopie dokumentów (czarno-białe) : dowodu osobistego, prawo jazdy, książeczki wojskowej, dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg służby wojskowej),  do wglądu oryginały ww. dokumentów.

Egzamin z WF  odbywały będzie się wg wytycznych „0810-Testy i normy oceny sprawności fizycznej dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych” znajdujących się w dokumencie uzupełniającym „Wychowanie fizyczne i sport w resorcie obrony narodowej – DU-7.3.1(A)”.

Kontakt z JW: 261 863 325

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP