Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 grudnia 2018
Wniosek o powołanie do Terytorialnej Slużby Wojskowej złożysz elektronicznie
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) udostępnia usługę składania wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej ...


JEDEN KROK BLIŻEJ WOT

Od tej pory złożenie wniosku jest jest jeszcze prostsze! Nie musisz już odwiedzać osobiście WKU. Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej możesz złożyć elektronicznie na ePUAP - Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: Złóż wniosek na ePUAP


Upraszczony został system naboru, dzięki czemu procedura powołania staje się łatwiejsza m.in. dla ochotników których dzielą kilometry od macierzystych WKU.

Wejdź na ePUAP i sprawdź, czy posiadasz wymagane dokumenty:
✅ elektroniczną kopię dowodu osobistego,
✅ elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
✅ w przypadku osoby będącej członkiem proobronnej organizacji pozarządowej - rekomendację władz tej organizacji,
✅ elektroniczną kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie, a w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Dzieli Cię jedno kliknięcie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/bezpieczenstwo-narodowe/spelnianie-powszechnego-obowiazku-obrony/wniosek-o-powolanie-do-terytorialnej-sluzby-wojskowej

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) udostępnia usługę składania wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej w Katalog spraw - Bezpieczeństwo Narodowej / Spełnianie powszechnego obowiązku obrony/Powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Wymagane dokumenty:

  • Elektroniczna kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
  • W przypadku osoby będącej członkiem proobronnej organizacji pozarządowej. która podpisała porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych - rekomendację władz tej organizacji
  • Elektroniczna kopia innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do terytorialnej służby wojskowej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • Elektroniczna kopia dowodu osobistego
  • W przypadku osoby będącej absolwentem szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa - elektroniczna kopia zaświadczenia tej szkoły

 

Więcej informacji:

Rodzaj dokumentu Pobierz

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wzór wypełnionego wniosku

.pdf

.pdf

 
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl