Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 stycznia 2019
Przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-PragaW dniu 03.01.2019 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Praga.

Uroczysty apel odbył się w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie - płk dr. Zdzisława Małkowskiego, żołnierzy oraz pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga, jak również zaproszonych gości.

Zgodnie z Rozkazem Personalnym Szefa Sztabu Generalnego WP z dniem 03.01.2019r. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Praga objął ppłk Marcin Sabadyn.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl

    
  • BIP