Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 marca 2019
Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie
4 marca na terenie administrowanym przez WKU rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie realizująca zadania w ramach Kwalifikacji Wojskowej 2019,

w trakcie trwania prac wezwani do stawienia się przez Powiatową Komisję Lekarską poza badaniami określającymi ich zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej, mają możliwość zapoznania się z szeroką gamą propozycji służby w wojsku.

Przedstawiciel WKU udziela szczegółowych informacji osobom zainteresowanym podjęciem pracy w wojsku w charakterze żołnierza: o kryteriach doboru, potrzebach i przebiegu procedur zmierzających do powołania do wszystkich form służby wojskowej, w tym Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:

Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

    a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

    b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu.

Powiatowej komisji lekarskiej:

    c) posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;

    d) wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Przedstawicielowi wojskowego komendanta uzupełnień:

    e) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

    f) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w zakładce Pozostałe/Kwalifikacja wojskowa 2019

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP