Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 marca 2019
FINANSE W MUNDURZE
Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowującego do pełnienia służby zawodowej w 2020 roku
 
 

 

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

10

 

Podstawa - Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandyda­tów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć dokumenty określone w zasadach naboru w terminie do dnia 15 maja 2019 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania.

Prosimy zapoznać sie z szczegółami w załączonym materiale informacyjnym.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP