Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 marca 2019
Kursy doskonalenia w specjalnościach wojskowych
Przyjmujemy wnioski na kursy doskonalenia, przekwalifikowania w specjalnościach wojskowych ...

Przyjmujemy wnioski na kursy

KURSY DOSKONALENIA W SPECJALNOŚCIACH WOJSKOWYCH:

34A01
Ogólna ( Inżynierii Wojskowej/Saperska)
54B01 / 54C01
Ogólna ( Kadrowa) / Ogólna ( Administracji Wojskowej)
28B01
Ogólna ( Łączności i Informatyki/ Eksploatacji Systemów)
38A01
Ogólna ( Logistyki/ Ogólnologistyczna)
20B01
Ogólna ( Wojsk Lądowych/ Pancerno-Zmechanizowana)
38C01
Organizacja Transportu i Ruchu Wojsk
( Logistyka/ Transportu i Ruchu Wojsk)

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA W SPECJALNOŚCIACH WOJSKOWYCH:

52A01
Ogólna ( Wychowawczy/ Ogólnowychowacza)
54B02 / 54C02
Zarządzanie Zasobami Osobowymi ( Ogólny/Kadrowy)/
Mobilizacyjno-Uzupełnieniowa ( Ogólny/ Administracji Wojskowe)Wnioski mogą składać:
•    Oficerowie rezerwy i podchorążowie rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga w Warszawie informuje o możliwości składania wniosków ochotniczego udziału w kursie przeszkolenia kadr rezerwy w 2021 roku.
Ochotnicy żołnierze rezerwy przewidziani do przeszkolenia na I stopień oficerski muszą mieć wykształcenie wyższe i nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym. Ponadto wymagana jest od kandydata specjalność wojskowa w korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczym, finansowym oraz ogólnym (administracji).
Ochotnicy żołnierze rezerwy przewidziani do odbycia kursu w korpusie podoficerów muszą mieć wykształcenie średnie i nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym. Ponadto wymagana jest od kandydata specjalność wojskowa w korpusie osobowym przeciwlotniczym, inżynierii wojskowej, logistyki oraz ratownik medyczny. Dodatkowo kandydat do przeszkolenia w korpusie medycznym musi posiadać uprawnienia ratownika medycznego lub wyższe wykształcenie medyczne.
W razie pytań zapraszamy do siedziby WKU w Warszawie ul. Brechta 16 lub o kontakt telefoniczny 261 872 105.

 

Szczegółówe informacje oraz wniosek do pobrania: Kursy przeszkalania kadry rezerwy 

Kontakt: 261-872-105

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP