Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 stycznia 2020
MAZOWIECKIE UCZELNIE W LEGII AKADEMICKIEJ - „LEGIA AKADEMICKA” - III. EDYCJA
W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej zatwierdził listę uczelni zakwalifikowanych do realizacji części teoretycznej III edycji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

 

Z terenu administrowanego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie program realizowany będzie w niżej wymienionych uczelniach:

1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - www.akademia.mil.pl
2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - www.wat.edu.pl
3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - www.sgsp.edu.pl
4. Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie - www.vizja.pl
5. Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - www.uth.edu.pl
6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - www.uksw.edu.pl
7. Politechnika Warszawska - www.pw.edu.pl
8. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - www.mazowiecka.edu.pl
9. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie - www.puzim.edu.pl
10. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach - www.uph.edu.pl
11. Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu - www.uniwersytetradom.pl
12. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu - www.wsh.pl

WAŻNE:
Studenci zainteresowani udziałem w "Legii Akademickiej", powinni zgłosić się do koordynatora programu w jednej z wyżej wymienionych uczelni, oraz złożyć odpowiedni wniosek:

WNIOSEK OCHOTNIKA


Jednocześnie informujemy, iż zostały uruchomione punkty informacyjne, w których można uzyskać wszystkie informacje na temat bieżącej edycji programu.


Punkt informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej - tel. 261. 874 672;

Punkt informacyjny w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym - tel. 261 824 187

Punkt informacyjny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Praga - tel. 261 872 386

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP