Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 stycznia 2020
CYBER.MIL Z KLASĄ
Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło realizacje innowacyjnego programu edukacyjnego pn. „CYBER.MIL z klasą”, który ma na celu utworzenie w szkołach średnich klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

 

 

Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia dla obronności państwa poprzez przygotowanie edukacyjne przyszłych kadr administracji publicznej oraz Sił Zbrojnych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W wśród celów programu należy wymienić:

 • Zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy oraz budowanie ich umiejętności oraz kompetencji w obszarze współczesnych technologii cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz umiejętności zarządzania ryzykiem w tym zakresie.
 •  Stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki zaawansowanej matematyki, informatyki oraz podstaw kryptologii.
 • Zwiększenia ilości kandydatów na studia wojskowe oraz cywilne w zakresie informatyki, kryptologii oraz cyberbezpieczeństwa.

Program „CYBER.MIL z klasą” jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich, zakładając utworzenie jednej klasy, liczącej od 10-15 uczniów o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne na terenie każdego województwa. W ramach programu Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli dotacji na dofinansowanie wyposażenia sali informatycznej i wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących przedmioty specjalistyczne w maksymalnej wysokości 80% poniesionych kosztów, jednakże nie więcej niż 200.000 zł przeznaczonych na wyposażenie pracowni oraz 60 000 zł rocznie przeznaczonych na wynagrodzenie kadry pedagogicznej. Ponadto resort obrony narodowej zapewni wsparcie merytoryczne poprzez oddelegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa ze swoich jednostek organizacyjnych do wsparcia procesu edukacyjnego.
W celu realizacji programu zostanie wybrana jedna szkoła z województwa mazowieckiego spełniająca łącznie następujące kryteria :

 • Szkoła działa na terenie miasta, którego liczba mieszkańców nie przekracza 100 000.
 • Szkoła jest placówką publiczna a jej organem prowadzącym jest powiat.
 • Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawcza w dziedzinie obronności państwa, zgodnie z zapisem statutu placówki.
 • Szkoła posiada klasę (lub klasy) realizujące program na poziomie rozszerzonym z matematyki, matematyki i informatyki albo matematyki i fizyki.
 • Średnia wyników uczniów z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z matematyki wynosiła min. 70% punktów możliwych do uzyskania, w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat.
 • Szkoła przedstawi pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie co najmniej 20% kosztów przedsięwzięcia.
 • Szkoła przestawi oświadczenie o nawiązaniu współpracy z uczelnią wyższą lub instytutem naukowo-badawczym, posiadającym w swojej ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki.

Wszelkich informacji na temat możliwości przystąpienia szkół do programu udziela kpt. Bartosz TATCZYN – tel. 261 824 187 lub email b.tatczyn@ron.mil.pl.

W połowie stycznia 2020 roku na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i CYBER.MIL.PL opublikowane zostaną szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, regulaminu oraz zasad rekrutacji i naboru szkół zainteresowanych udziałem w Programie „CYBER.MIL z klasą”.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP