Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 stycznia 2020
NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W GRUPIE OSOBOWEJ RUCHU LOTNICZEGO
Informujemy, że rozpoczął się nabór oraz kwalifikacja dla osób cywilnych ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w grupie osobowej ruchu lotniczego

Kierunki wykształcenia:

- lotnictwo i kosmonautyka
- nawigacja
- zarządzanie lotnictwem
- zarzadzanie ruchem lotniczym
- inne pokrewne związane z lotniztwem

Do  kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczony został
płk Bartosz ORŁOWSKI tel.: 261-821-103.

Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenia wojskowe do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w grupie osobowej radiotechnicznej.

Kierunki wykształcenia:
- automatyka i robotyka
- elektronika telekomunikacja
- elektrotechnika
- energetyka
- fizyka
- fizyka techniczna
- informatyka
- inżynieria materiałowa
- mechatronika

 

Technicy:
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik telekomunikacji
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik energetyk

Mechanicy:
- mechanik automatyki przemysłowej i urzadzeń precyzyjnych
- elektryk
- elektromechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter elektronik
- monter mechatronik
- monter sieci i urzadzeń telekomunikacyjnych

 

Do kontaktów roboczych  upoważniony został:

- mjr Wojciech KUŚMIERCZYK - tel.: 261-824-332.

 

Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenia wojskowe do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w grupie osobowej inżynieryjno-lotniczej.

Kierunki wykształcenia:

- lotnictwo i kosmonautyka
- automatyka i robotyka
- elektronika i telekomunikacja
- elektrotechnika
- energetyka
- fizyka
- fizyka techniczna
- informatyka
- inżynieria materiałowa
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika

Technicy:
- technik mechanik lotniczy
- technik awionik
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik telekomunikacji
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik energetyk

Mechanicy:
- mechanik lotniczy
- mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
- elektryk
- elektromechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter elektronik
- monter mechatronik
- monter sieci i urzadzeń telekomunikacyjnych
- mechanik-monter maszyn i urządzeń
- mechanik pojazdów samochodowych

Do kontaktów roboczych upoważniony został:
- ppłk Mariusz boruciński - tel.: 261-824-169.

 

Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenia wojskowe do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w grupie osobowej przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Kierunki wykształcenia:
- lotnictwo i kosmonautyka
- automatyka i robotyka
- elektronika i telekomunikacja
- elektrotechnika
- energetyka
- fizyka techniczna
- informatyka
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- optoelektronika

 

 Technicy:
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik telekomunikacji
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik energetyk

- technik automatyk

Mechanicy:
- mechanik
- mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
- elektryk
- elektromechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter elektronik
- monter mechatronik
- monter sieci i urzadzeń telekomunikacyjnych
- mechanik-monter maszyn i urządzeń
- mechanik pojazdów samochodowych

Do kontaktów roboczych upoważniony został:
- ppłk Piotr CAŁKA - TEL.: 261-875-544.

 

Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenia wojskowe do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych  w grupie osobowej rozpoznania  i zakłóceń elektronicznych.

Preferowane kierunki wykształcenia
Ukończenie szkoły średniej technicznej o profilach:
- elektronika
- elektrotechnika
- telekomunikacja

 

Ukończenie szkoły średniej w innej specjalności niż  wymienione powyżej w przypadku wcześniejszej służby w Ośrodkach Radioelektronicznych dopuszcza się kandydata po ukończeniu szkoły średniej, kierunki techniczne o profilach:

 

- energetyka
- automatyka
- robotyka
- mechanika

Dodatkowe kwalifikacje:
- bardzo dobra kondycja fizyczna
- przynależność do klubu krótkofalowca lub zainteresowania krótkofalarskie
- świadectwa pracy poświadczające wykonywanie zawodów technicznych wymienionych powyżej.

 

Do kontaktów roboczych upoważniony został:
-mjr Paweł SIEMIENIUK - tel.: 261-875-244.

 

Preferencje w zakresie znajomosci języków obcych. W przypadku kandydatów na stanowiska radiotechniczne preferowana znajomość języka angielskiego. W grupie osobowej rozpoznania  i zakłóceń elektronicznych angielski lub rosyjski.

 

Decezja Ministra Obrony Narodowej o naborze do szkół podoficerskich w 2020 roku. 

Więcej informacji:

Decyzja Nr 204/MON z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP