Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 maja 2020
CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE - RUSZA INICJATYWA MON „CYBER.MIL Z KLASĄ”
Od 28.04.2020 r. szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie CYBER.MIL z KLASĄ przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej mogą składać wnioski i tym samym otrzymać dofinansowanie i wsparcie merytoryczne przy tworzeniu klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". MON przeznaczy na ten program w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.

 

 

 

 

UWAGA!

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do końca 31 maja 2020 r.

 

Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej program „CYBER.MIL z klasą” koordynowany jest przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, które powstało 24 stycznia 2020 roku. Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziały Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz  „Legia Akademicka” (dla studentów). Nadzór merytoryczny nad realizacją inicjatywy będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej realizowanej w ramach programu, szczegółowych kryteriów przystąpienia oraz formularza zgłoszeniowego niezbędnego do aplikowania do programu znajdują się na stronie: www.cyber.mil.pl/cyber-mil-z-klasa/

 

Szczegółowe kryteria, dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy niezbędne do aplikowania do programu określa zarządzenie MON: http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/04/Poz._73_zarz._Nr_12..-sig.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Program "CYBER.MIL z klasą"

 

„CYBER.MIL z klasą”

Program polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego – klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne".
 
Czego się nauczą
 
„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
 
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży ceberbezpieczeństwa.
 
Rekrutacja do programu
 
Zasadniczo każda szkoła może przystąpić do programu tylko raz. Aby się do niego zakwalifikować szkoła musi spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu. O zakwalifikowaniu do programu na podstawie otrzymanych zgłoszeń zadecyduje komisja powołana w Ministerstwie Obrony Narodowej.
 
Za koordynację i przebieg programu odpowiadać będzie Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
 
Finansowanie
 
Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki  publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych. Tylko 20 proc. sumy całego zadania stanowić będzie wkład własny beneficjenta. Wsparcie finansowe szkoły będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli. Ogółem na realizację programu MON zamierza wydać w ciągu trzech lat 5 760 tys. złotych.
 
Po co takie klasy?
 
Celem głównym programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych  będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON, takich jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, czy służby w WOC. MON nie ukrywa, że walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Choć trzeba oczywiście podkreślić, że określenie swojej przyszłości zawodowej po ukończeniu programu „CYBER.MIL z klasą” ma dla potencjalnych kandydatów do pracy w wojsku wyłącznie charakter dobrowolny.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące utworzenia klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach między 9.00 a 15.00 pod nr. infolinii 261 846 632. Zapraszamy również do korzystania ze specjalnie przygotowanego adresu e-mail: cyberklasa@mon.gov.pl

 

 

Kontakt telefoniczny z przedstawicielami WKU Warszawa-Praga

- ppor. Kamil Brzeziński tel. 261-872-244 

- Pani Joanna Bocheńska-Ślimak tel. 261-872-430

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP