Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 kwietnia 2021
Dzień Otwarty w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dzień Otwarty w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w formie online - platforma MS Teams - w dniu 28.04.2021 r. w godz. 10:00 - 12:00, podczas którego będzie można zapoznać się ofertą edukacyjną, przybliżone zostaną wymagania oraz profil kandydata, zaprezentowana będzie bazę dydaktyczna, a także działające koła i sekcje. Podczas spotkania będzie także możliwość zadawania pytań podchorążym, studentom cywilnym, przedstawicielom sekcji rekrutacji AWL oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Link do spotkania:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP