Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 kwietnia 2021
"MISJA-WETERAN, SZANUJĘ I WSPIERAM"
29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Niech udział dzieci, młodzieży i dorosłych w tym dniu będzie widoczną miarą szacunku i wsparcia dla przedstawicieli służb mundurowych, którzy swoją codzienną służbą, często daleko poza granicami naszego kraju, dbają o to, aby nasza Ojczyzna pozostała wolna od zagrożeń otaczającego świata
a społeczeństwo kraju, dla którego służą lub służyli mogło dzięki ich obecności odbudować swoją państwowość i spokojną codzienność.

 

Wyślijmy list, kartę lub laurkę do weteranów Misji poza granicami Polski – żołnierzy, strażaków, policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej - doceńmy ich za odwagę, poświecenie i niesioną pomoc.

Sprawy organizacyjne:
Zadaniem uczestników jest napisanie listu lub samodzielne wykonanie kartki (laurki) ze słowami podziękowania, docenienia
i wsparcia. Można również napisać pozdrowienia dla weteranów na pocztówce ze swojej miejscowości ( pocztówki nie adresujemy ani nie przyklejamy znaczka).

Placówka biorąca udział w Akcji przesyła zebrane prace w jednej, zbiorczej kopercie.
Koperta powinna zawierać pełne dane nadawcy.

Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 roku
na adres:

Klub 18 bpd "Dom Żołnierza", 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 27

Otrzymane prace zostaną skierowane do Instytucji - Partnerów Akcji i zostaną przekazane weteranom w kraju oraz tym, którzy obecnie pełnią służbę na misjach.

Kartki i listy z pewnością wywołają uśmiechy na twarzach Weteranów.
To okazja do kontaktu z tymi wyjątkowymi osobami
i możliwość przekazania im kilku słów wdzięczności za udział w misjach.
W prosty sposób możemy podziękować uczestnikom misji
za ich odwagę i patriotyczną postawę.

Placówki, które wezmą udział w Akcji otrzymają podziękowania.

ZAPRASZAMY DO UDZAIŁU W AKCJI
POTRZEBUJEMY DUŻO KARTEK - POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY :)
WETERANI CZEKAJĄ NA WASZE ŻYCZENIA

KLUB 18 BPD „Dom Żołnierza”
ul. Broniewskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Tel. + 48 727 028 151; 261 123 244
e-mail: klub.18bpd@gmail.com
Facebook: Klub 18 bpd - JW 1328

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP