Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 lutego 2021
MODUŁ OFICERSKI W LEGII AKADEMICKIEJ
Rusza IV edycja program „Legia Akademicka”, na której uruchomiony zostanie pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia. Chętne 50 osób będzie kształcić się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

To już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

 

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej.
W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą
w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Ruszyła rekrutacja do modułu oficerskiego, studenci składają wnioski na adres biura:

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Warszawa 00-909
Ul. Dymińska 13

1. Oświadczenie RODO

2. Wniosek 

Komisja dokona rozpatrzenia wniosków etap I w dniach 09-10.03 (zakwalifikuje 70 studentów do drugiego etapu) i etap II w dniach 27-28.03 komisja zakwalifikuje ostatecznie 50 studentów do modułu oficerskiego zgodnie z zasadami i kryteriami zamieszczonymi w poniższej ankiecie.

ANKIETA 

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra.
Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące.

Do zajęć w tym module mogą przystąpić wyłącznie ci chętni, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas
w programie, ale są podoficerami rezerwy.

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. Być może uda się to osiągnąć już od 2021 roku.

 

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć właściwy wniosek na uczelni, która uczestniczy w programie, co pozwoli uczelniom określić ilość chętnych do poszczególnych modułów.

Więcej informacji o Legii Akademickiej: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

Legia Akademicka jest skierowana do studentów, którzy kończą uczelnie z tytułem magistra.

 


 

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Druga część to opisane wyżej szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. W trzech poprzednich edycjach blisko 10 tys. studentów z 74 uczelni ukończyło część teoretyczną. Ponad 7 tys. z nich z sukcesem zakończyło część praktyczną – stając się żołnierzami rezerwy.

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP