Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 października 2021
ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA REZERWY
Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 196/MON z dnia 28 listopada 2019 r. dzień 10 października został ustanowiony Świętem Żołnierza Rezerwy. Jest ono wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na każde wezwanie stawiają się do służby, aby stać na straży bezpieczeństwa państwa.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 196/MON z dnia 28 listopada 2019 r. dzień 10 października został ustanowiony Świętem Żołnierza Rezerwy. Data obchodów tego święta nawiązuje do 10 października 1410 r. Tego dnia, pod Koronowem, razem z pospolitym ruszeniem stanęli na wezwanie króla Władysława II Jagiełły, aby podjąć walkę ze zbliżającym się najazdem krzyżackim. Oddziały polskie pod dowództwem Sędziwoja z Ostroga i Piotra Niedźwiedzkiego zmierzyły się ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ostatecznie, w wyniku ciężkich walk, siły zakonu zostały pokonane. Dowódca armii krzyżackiej-  Michał Küchmeister von Sternberg - został wzięty do niewoli.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem Wojska Polskiego i była przykładem jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w historii średniowiecznej Europy. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład patriotycznej postawy, wierności przysiędze wojskowej oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.

W związku z ustanowieniem dnia 10 października Świętem Żołnierza Rezerwy Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz żołnierze i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga składają wszystkim żołnierzom rezerwy na administrowanym terenie serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia.

Ten dzień jest hołdem dla wszystkich żołnierzy rezerwy, ich sumienności, zaangażowania oraz poświęcenia w pracy oraz służbie.

Dziękujemy za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie, za dotychczasowe osiągnięcia oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Niech służba Polsce przynosi Wam codzienną satysfakcję
i poczucie spełnienia, a kolejne lata będą pełne dużych i małych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP