Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 sierpnia 2020
WAżna informacja <LEGIA AKADEMICKA ROZPOCZYNA ĆWICZENIA WOJSKOWE>

Już w najbliższy weekend, 8 i 9 sierpnia 2500 studentów z 74 uczelni zostanie wcielonych na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe. Moduł podstawowy zakończony przysięgo wojskową dla studentów Legii Akademickiej /LA/ potrwa do 29 sierpnia, modułu podoficerskiego do 19 września br.

Na czym polega program LA
Jest to program skierowany do studentów uczelni cywilnych, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów jak również praktyczne odbywające się w przerwie wakacyjnej. Część teoretyczna to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji.

Szeregowy czy podoficer?
Udział w programie Legia Akademicka to nie tylko możliwość uzyskania stopnia wojskowego i zostanie żołnierzem Wojska Polskiego, ale również okazja na przeżycie ciekawej przygody i poznanie interesujących ludzi. W roku akademickim 2019/2020 realizowano trzecią już edycję tego programu, który podobnie jak w latach poprzednich cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Jesienią 2019 roku do udziału w zajęciach teoretycznych zgłosiło się 3150 studentów z 74 uczelni z całego kraju. Wszyscy oni odbyli pełen moduł zajęć teoretycznych prowadzonych w trakcie trwania roku akademickiego. W ich trakcie słuchacze przygotowywali się do odbycia zajęć praktycznych zorganizowanych w formie szkolenia poligonowego. Dla chętnych możliwy był wybór jednej z dwóch ścieżek: odbycie szkolenia trzytygodniowego zakończonego przysięgą wojskową i uzyskaniem stopnia szeregowego, lub szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie i kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala.

29 sierpnia - przysięga wojskowa
Krótkotrwałe ćwiczenia w 16 jednostkach wojskowych w całym kraju rozpoczną się 8 i 9 sierpnia i potrwają do 29 sierpnia. Zajęcia odbywać się będą na terenie 16 jednostek wojskowych na terenie kraju. Ważnym momentem szkolenia będzie zdanie końcowego egzaminu oraz złożenie przysięgi wojskowej, co pozwoli studentom na uzyskanie stopnia szeregowego.
W poprzednich edycjach do części teoretycznej zgłosiło się łącznie 9608 studentów z 63 uczelni. W bieżącej edycji LA uczestniczą 74 uczelnie wyższe, z których 2500 studentów rozpoczyna szkolenie poligonowe.

***
Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

 

06 SIERPNIA 2020

KRÓTKI INFORMATOR DLA STUDENTA „LEGII AKADEMICKIEJ” 2020

04 SIERPNIA 2020

POŻEGNANIE OFICERA

03 SIERPNIA 2020

POŻEGNANIE SPECJALISTY WSZW

 
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP