Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 stycznia 2021
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI w dniu 21.01.2021 r.
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga w dniu 21.01 br. na terenie m.st. Warszawy uruchomiła po raz kolejny Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR), w którym kandydat do służby wojskowej mógł w skróconej formie zrealizować niezbędne formalności umożliwiające powołanie do czynnej służby wojskowej.

 

 

 

 

Do WCR przybyli ochotnicy, którzy wyrazili chęć wstąpienia do służby wojskowej, zgłoszonej między innymi poprzez portal ZostańŻołnierzem.pl. Kandydaci po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej oraz po odbyciu niezbędnych badań (lekarskich, psychologicznych), a także po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji, zostali powołani do przeszkolenia podstawowego (w tym służbę przygotowawczą) realizowanego w tym roku.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP