Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 sierpnia 2018
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku
Z dniem 09.08.2018r. weszła w życie decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.08.2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.


Zgodnie z Decyzją Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.; absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi,  podoficerowie i szeregowi zawodowi, absolwencikrajowych uczelni medycznych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mogą ubiegać się w 2019 roku o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów.

Nabór prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
  • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
  • Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie.


Terminy składania wniosków:

  • podoficerowie zawodowi do 28 września 2018 r. na 6-miesięczne oraz do 21 stycznia 2019 r. 3 miesięczne szkolenie;
  • szeregowi zawodowi do 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie;
  • absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych do 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne oraz do 15 maja 2019 r. 12 miesięczne szkolenie.Dokładne informacje dotyczące naboru zawarte są w Decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji dotyczących kierunków studiów na  uczelniach wojskowych na stronie: http://uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl/

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl

    
  • BIP