Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 sierpnia 2019
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku
Decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.08.2019r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku.

Z dniem 17.08.2018r. weszła w życie decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.08.2019r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku.

Zgodnie z Decyzją Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.; absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi,  podoficerowie i szeregowi zawodowi, absolwenci krajowych uczelni medycznych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mogą ubiegać się w 2020 roku o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów.

Nabór prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

  1.     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
  2.     Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
  3.     Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
  4.     Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.Terminy składania wniosków:

  • absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych do 24 stycznia 2020 r. na 3-miesięczne oraz do 29 maja 2020 r. 12 miesięczne szkolenie (wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień). 
  • podoficerowie zawodowi do 30 września 2019 r. na 6-miesięczne oraz do 24 stycznia 2020 r. 3 miesięczne szkolenie;
  • szeregowi zawodowi do 29 maja 2020 r. na 12-miesięczne szkolenie;

 


Szczegółowe  informacje dotyczące naboru zawarte są w Decyzji Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji dotyczących kierunków studiów na  uczelniach wojskowych znajduje się na stronie: http://uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl/generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP