Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 maja 2020
WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STUDIA STACJONARNE W RAMACH SŁUŻBY KANDYDACKIEJ do 17 lipca 2020 roku.
Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu Kadr MON termin składania wniosków przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w ramach służby kandydackiej został wydłużony do 17 lipca 2020 r.

   W nawiązaniu do wystąpień rektorów-komendantów: Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej dotyczących wydłużenia terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się w roku akademickim 2020/2021 o przyjęcie na stacjonarne studia odbywane w ramach służby kandydackiej w tych uczelniach wojskowych, uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 4 ust. 2a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 z poźn. zm) Dyrektor Departamentu Kadr  wyraził zgodę na wydłużenie przedmiotowego terminu do dnia 17 lipca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż wydłużenie przedmiotowego terminu do dnia 17 lipca 2020 roku dotyczy również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP