Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 lutego 2021
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIZYTY W WKU
W związku z pandemią koronawirusa, informujemy iż do odwołania wprowadzono ograniczenia w przyjęciu interesantów, w tym przyjęto poniższe zasady obowiązujące podczas wizyty w WKU Warszawa – Praga. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną lub przez platformę ePUAP.

 

 

 

 

 

WKU Warszawa-Praga wznawia obsługę interesantów z ograniczeniami

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIZYTY W WKU WARSZAWA-PRAGA

  1. Podczas wizyty w komendzie obowiązuje nakaz noszenia własnej maseczki ochronnej zasłaniającej nos i usta oraz w miarę możliwości rękawiczek ochronnych.
  2. Po przybyciu do komendy zdezynfekuj dłonie.
  3. Obowiązuje pomiar temperatury.
  4. Obsługa interesanta odbywać się będzie po jednej osobie z każdego wydziału.
  5. Osoby oczekujące zachowują bezpieczną odległość.

 

Aktualne zasady i ograniczenia dotyczące COVID.


Proszę dla własnego bezpieczeństwa jak również bezpieczeństwa osób odwiedzających wdrożyć i przestrzegać zapisów zawartych na stronie GIS: https://www.gov.pl/web/koronawirus

! WAŻNE !

W związku z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka  zamieszczamy link z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dotyczącymi SARS-Coy-2. Prosimy o zapoznanie się.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi wykonywania profilaktycznych testów molekularnych w kierunku SARS-Coy-2, informujemy, iż testowanie w takim trybie nie jest zalecane. Zgodnie obowiązującymi rekomendacjami, wytycznymi oraz strategią przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COyID-1 9 wyrażoną w aktach prawnych, testy w kierunku SARS-Coy-2 wykonuje się według określonych wskazań. Ponadto, informujemy iż na stronie internetowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia (www.dwszdr.wp.mil.pl) w zakładce KORONAWIRUS COyID-1 9 znajdują się aktualne wytyczne, rekomendacje oraz zalecenia dotyczące zasad osłony epidemicznej podczas działalności służbowej w resorcie obrony narodowej.

   

Kontakt w sprawach związanych z mobilizacją tel.  261 872 105, 261 872 429

Szkolnictwo wojskowe – tel. 261 872 419

Prowadzenie ewidencji wojskowej podoficerów i szeregowych rezerwy – tel. 261 872 118, 261 872 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP