Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 września 2020
2. MAZOWIECKI PUŁK SAPERÓW KAZUŃ NOWY
Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym informuje o kwalifikacjach dla żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 30.09.2020 r. o godz. 8.30, ul. Wojska Polskiego 24, Kazuń Nowy.

 

 

 

 

 

 

Przystępujący do kwalifikacji powinni posiadać:

  • maseczkę ochronną,
  • jednorazowe rękawiczki ochronne,
  • długopis,
  • strój sportowy,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu ze sprawności fizycznej,
  • dokumenty do wglądu i ich kserokopie (mogą być monochromatyczne): dowód osobisty i książeczkę wojskową,  prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkoły i posiadanych kwalifikacji, dokumenty potwierdzające  dotychczasowy przebieg służby wojskowej oraz specjalności wojskowych.


Informacja o kwalifikacji 261 863 325

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP