Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

SKARGI I WNIOSKI

 

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa-Praga

w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00
oraz dodatkowo od 15.30 do 17.00
po uprzednim uzgodnieniu terminu z referentem prawno-administracyjnym
nr tel.  261-872-248

Skargi i wnioski można przesyłać na adres:

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga
ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie 

w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00
oraz dodatkowo od 15.30 do 17.00
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Szefa WSzW
nr tel.  261 826 008

Skargi i wnioski można przesyłać na adres:

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP