Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Informacje zawarte na tej stronie internetowej udostępniane są na podstawie:

  1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U.2014 poz. 782),
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.( Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP