Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

STATUS PRAWNY

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga:

  1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.)
  2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 poz. 626)
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP