Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Struktura organizacyjna Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga:

Kierownictwo

Wydział Rekrutacji

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga jest w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej i bezpośrednio podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Warszawie, który służbowo podlega pod Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP