Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na umowę zlecenie - Rekrutacja zakończona

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na umowę zlecenie na okres do dnia 10 grudnia 2021 r.
Umowę zawiera Płatnik Wojskowej Komendy Uzupełnien Warszawa – Praga – Jednostka Wojskowa 2063 w Warszawie


Zakres prac w ramach umowy:
Wykonywanie czynności biurowych w zakresie skanowania kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy pozostających w ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga oraz przygotowanie ewidencji papierowej tych żołnierzy do niszczenia, w tym:
- przygotowanie kart do skanowania (pobranie i skompletowanie KE i WKE oraz ułożenie w porządku: rocznik, obszar, litera, pozycja i odznaczenie w Księdze Ewidencji (Skorowidzu) skanowanych KE);
- skanowanie KE i/lub WKE (w tym ustawienie parametrów skanowania w zależności od jakości karty i przekopiowanie do odpowiedniego katalogu);
- wpisanie do protokołu przeskanowanych dokumentów wraz z ilością powstałych plików;
- konwersja poprzez drukowanie do pliku PDF.
Wynagrodzenie brutto – do 3000 zł miesięcznie, nie mniej niż 18,30 zł za godzinę.

Oferty należy składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa – Praga ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa w terminie do 4 czerwca 2021 r. Decyduje data wpływu do Urzędu.
Bliższe informacje można uzyskać pod Nr tel. 261-872-248

Nabór osoby do pracy na umowę zlecenie został zakończony.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-05-25 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-05-25 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-07-09 11:59
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP