Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na umowę zlecenie - Rekrutacja zakończona

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na umowę zlecenie na okres do dnia 30.09.2021 r.
Umowę zawiera Płatnik Wojskowej Komendy Uzupełnien Warszawa – Praga – Jednostka Wojskowa 2063 w Warszawie


Zakres prac w ramach umowy:

Obsługa sprzętu komputerowego użytkowanego w ramach Kwalifikacji Wojskowej odbywającej się na teranie administrowania WKU.

Udział w planowaniu potrzeb materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WKU;

Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WKU;

Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych;

Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemów informatycznych resortu obrony narodowej, znajdujących się na wyposażeniu WKU oraz ich bieżącą obsługą.

Obsługa systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych.

Obsługa środowiska Spirala-ZINT.

Obsługa urządzeń peryferyjnych oraz naprawy i serwisowania sprzętu komputerowego.

Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych "poufne".

 


Wynagrodzenie brutto – do 3000 zł miesięcznie, nie mniej niż 18,30 zł za godzinę.

Oferty należy składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa – Praga ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa w terminie do 30 lipca 2021 r. Decyduje data wpływu do Urzędu.
Bliższe informacje można uzyskać pod Nr tel. 261-872-248

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-07-27 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-07-27 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-08-02 12:36
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP