Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Komunikat Nr 1 II etap naboru (zastępstwo referent Nr ogł. 63899)

Komunikat Nr 1

 

Na ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko referenta prawno-administracyjnego (zastępstwo - ogłoszenie Nr 67168) wpłynęło 14 ofert, z czego 8 spełniało wymagania formalne.

Za niespełniające wymagań uznano oferty osób, których wykształcenie nie spełniało wymagań formalnych.

 

Do II etapu zakwalifikowano osoby, których oferty najwyżej oceniono, tj.:

 

L.p.

Imię

Nazwisko

1.     

Karolina

Wielądek

2.     

Patrycja

Mroczkowska

3.     

Aleksandra  

Kmieć

4.     

Karol

Kaczuga

5.     

Arkadiusz

Jadacki

6.     

Mateusz

Knieć

7.     

Anna

Mieleszkiewicz

8.     

Paulina

Król

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ww. osoby o terminie II etapu naboru zostały powiadomione telefonicznie.

 

Komisja kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-08-25 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-08-25 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-08-25 08:44
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP