Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent

Referent w Wydziale Rekrutacji: nr naboru 74569

 

Osoba na tym stanowisku:

 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej podczas trwania kwalifikacji wojskowej
 • kierowanie osób zgłaszających się do WKU na pierwszą komisje lekarską do RWKL, zakładanie ewidencji w formie elektronicznej (IZE), prowadzenie książki skierowań do RWKL i pracowni psychologicznej
 • przygotowywanie ewidencji osób zdolnych do czynnej służby wojskowej podlegających przeniesieniu do rezerwy przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz przekazywanie ich na ewidencję Wydziału PMiAR
 • przygotowywanie zasobów osób zdolnych do czynnej służby wojskowej na uzupełnienie w czasie pokoju jednostek wojskowych stosownie do potrzeb
 • sporządza meldunki, sprawozdania i analizy z wykonywanych czynności

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub studia wojskowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub zawodowa służba wojskowa w jednostce/instytucji wojskowej na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań znajomość obsługi SI Spirala-Zint, SEW on-line

 

Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-03-08

Przewidywany czas zastępstwa do: 2021-07-01

Płaca: wynagrodzenie zasadnicze ok. 3336,48 zł brutto + dodatek stażowy

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do: 26 lutego2021:

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 74569" na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa -Praga w Warszawie, ul. B. Brechta 16, 00-987 Warszawa

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 261-872-248

 

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl/pl/bip/info/a-ogoszenia/-1032578l-wzory-oswiadczen/

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-02-16 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-02-16 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-03-02 14:04
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP