Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Komunikat Nr 1 II etap naboru

Komunikat Nr 1

 

Na ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych (ogłoszenie Nr 66598) wpłynęło 7 ofert, z czego 5 spełniało wymagania formalne.

Za niespełniające wymagań uznano oferty osób, które nie posiadały wymaganego szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych
dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych.

Do II etapu zakwalifikowano osoby, których oferty najwyżej oceniono, tj.:

 

L.p.

Imię

Nazwisko

1.     

Piotr

Krukowski

2.     

Edyta

Bielak

3.     

Grzegorz

Gordon

4.     

Marian

Borkowski

5.     

Agnieszka

Rosa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ww. osoby o terminie II etapu naboru zostały powiadomione telefonicznie.

 

 

Komisja kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Imię

Nazwisko

1.     

Piotr

Krukowski

2.     

Edyta

Bielak

3.     

Grzegorz

Gordon

4.     

Marian

Borkowski

5.     

Agnieszka

Rosa

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-08-25 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-08-25 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-08-25 08:50
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP