Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na umowę zlecenie.

Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa – Praga poszukuje osoby do pracy na umowę zlecenie na okres od dnia 1 lutego do 30 listopada 2021 r.

Umowę zawiera Płatnik Wojskowej Komendy Uzupełnien Warszawa – Praga – Jednostka Wojskowa 2063 w Warszawie

Zakres prac w ramach umowy:

  1. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem kancelarii jawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga.

2. Wykonywanie czynności biurowych w zakresie skanowania kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy pozostających w ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga oraz przygotowanie ewidencji papierowej tych żołnierzy do niszczenia, w tym:

- przygotowanie kart do skanowania (pobranie i skompletowanie KE i WKE oraz  ułożenie w porządku: rocznik, obszar, litera, pozycja i odznaczenie w Księdze Ewidencji  (Skorowidzu) skanowanych KE);

-  skanowanie KE i/lub WKE (w tym ustawienie parametrów skanowania w zależności od jakości karty i przekopiowanie do odpowiedniego katalogu);

- wpisanie do protokołu przeskanowanych dokumentów wraz z ilością powstałych plików;

- konwersja poprzez drukowanie do pliku PDF.

Wynagrodzenie brutto – do 2928 zł miesięcznie.

 

Oferty należy składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa – Praga ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa w terminie do 20 stycznia 2021 r. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Bliższe informacje można uzyskać pod Nr tel. 261-872-248

Wybrana została Pani Justyna PASEK

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-01-13 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-01-13 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-02-10 12:37
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP