Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CYBER.MIL Z KLASĄ

Od 28.04.2020 r. szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie CYBER.MIL z KLASĄ przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej mogą składać wnioski i tym samym otrzymać dofinansowanie i wsparcie merytoryczne przy tworzeniu klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". MON przeznaczy na ten program w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.


Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej program „CYBER.MIL z klasą” koordynowany jest przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które powstało 24 stycznia 2020 roku. Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziały Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz  „Legia Akademicka” (dla studentów). Nadzór merytoryczny nad realizacją inicjatywy będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni  oraz Wojskowa Akademia Techniczna .

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej realizowanej w ramach programu, szczegółowych kryteriów przystąpienia oraz formularza zgłoszeniowego niezbędnego do aplikowania do programu znajdują się na stronie: www.cyber.mil.pl/cyber-mil-z-klasa/

 

 Szczegółowe kryteria, dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy niezbędne do aplikowania do programu określa zarządzenie MON: http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/04/Poz._73_zarz._Nr_12..-sig.pdf

 

 

Kontakt telefoniczny z przedstawicielami WKU Warszawa-Praga

- ppor. Kamil Brzeziński tel. 261-872-244

- Pani Joanna Bocheńska-Ślimak tel. 261-872-430

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP