Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty do pobrania

 

Rodzaj dokumentu Pobierz

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

Wzór wypełnionego wniosku

.pdf

.pdf

 
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów .pdf  
Wniosek o powołanie do zawodowej słuzby wojskowej w korpusie podoficerów .pdf  
Wniosek o powołanie do zawodowej słuzby wojskowej w korpusie szeregowych .pdf  
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej    doc.
     
Wniosek o powołanie do słuzby przygotowawczej  .pdf .doc
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR  .pdf  .doc
Wniosek o skierowanie na komisje lekarską  .pdf  
Wniosek o skierowanie na ponowną komisję lekarską  .pdf  .doc
Wniosek o powołanie na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy    .doc
Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy .pdf  .doc
Wniosek o wydanie ksiazeczki wojskowej  .pdf  
Wniosek o wydanie zaswiadczenia  .pdf  
Wniosek o nadanie medalu  .pdf  
Wniosek do rekonwersji  .pdf  .doc
Wniosek o nieodpłatne nabycie umundurowania przez członków korpusu weteranów walk o niepodległość RP  .pdf  
Wniosek o powołanie na kurs kadrowy .pdf  
Wniosek o przydzielenie umundurowania - weteran  .pdf  
Kwestionariusz z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego .pdf  
Wniosek o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (składać wyłącznie za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień)  .pdf  
Rezygnacja z ubiegania się do Terytorialnej Służby Wojskowej  .pdf  
Rezygnacja z NSR    .doc
Rezygnacja z Służby Przygotowawczej    .doc
Rezygnacja z Terytorialnej Służby Wojskowej    .doc
Rezygnacja z Zawodowej Służby Wojskowej    .doc
Oświadczenie o stałym miejscu pobytu   .doc

 

 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP