Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIA E-LEARNING REZERW OSOBOWYCH

 

 

Żołnierze rezerwy mają możliwość zgłaszania się do udziału w dobrowolnym szkoleniu na odległość.

Informujemy, że żołnierze rezerwy mają możliwość zgłaszania się do udziału w dobrowolnym szkoleniu na odległość realizowanym z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej rezerw osobowych.

 

 

Na platformie, w kategorii Kursy otwarte, zamieszczono szkolenia e-learningowe z poniższych przedmiotów do dobrowolnego wykorzystania przez osoby stanowiące rezerwy osobowe:

 • Kształcenie obywatelskie,
 • Regulaminy,
 • Metodyka szkolenia wojskowego,
 • Szkolenie strzeleckie,
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie,
 • Obrona przed bronią masowego rażenia (OBPMR),
 • Powszechna obrona przeciwlotnicza (POPL),
 • Łączność,
 • Ochrona i obrona obiektów,
 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Szkolenie medyczne.

Ponad to poniżej podano szczegółowey wykaz przedmiotów, bloków tematycznych oraz zagadnienia/zawartość szkolenia:

WYKAZ OTWARTYCH KURSÓW E-LEARNING 

Proponowane szkolenie zdalne stanowić może efektywne uzupełnienie właściwego procesu szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych, a także źródło wiedzy dla niewyszkolonych zasobów rezerw osobowych z wielu obszarów działalności żołnierza w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

Adres strony internetowej platformy e-learningowej: https://szkolenierezerw.elearning.wp.mil.pl/.

Z uwagi na konieczność autoryzacji dostępu do platformy szkoleniowej, chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić w swojej macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, podając imię, nazwisko, adres e-mail. 

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu zdalnym, należy przesłać dane autoryzacyjne imię, nazwisko i adres e-mail do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień (link do wykazu WKU

 

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu i zgłaszania udziału w szkoleniu e-learningowym poprzez:

Nr telefonu: 261 872 430,

e-mail: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP