Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
EPUAP

  

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych, tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który  służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga udostępnia w ePUAP następujące formularze:

  Pismo ogólne do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga
 Skarga, wniosek, zapytanie do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga

 

 W poniższych linkach znajdują się uruchomione dedykowane usługi umożliwiające obywatelom:

 

 Wnioskowanie o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

 Wnioskowanie o powołanie do służby przygotowawczej

 Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

 Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

 Wnioskowanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

 Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej

 

 

 Dokładniejsze informacje o tym, jak korzystać z ePUAP znajdą Państwo >>tutaj<< 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP