Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jak zostać Terytorialsem
 

 1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej (na etapie kwalifikowania)
 3. Wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów.
 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne
 5. Nieprzeznaczenie do służby zastępczej
 6. Nie pełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz brak nadanego przydziału kryzysowego. Niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 7. Wykształcenie:
  co najmniej wyższe - na stanowisko w korpusie oficerów
  co najmniej średnie - na stanowisko służbowe w korusie podoficerów
  co najmniej podstawowe - na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane kandydatury osób w wieku do 45 lat i po przejściu wstępnej kwalifikacji prowadzonej przez DG RSZ

 2. Zweryfikuj informacje

 

3. Przygotuj dokumenty

 1. Wniosek o powołanie do TSW
 2. Dokument stwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia (oryginał do okazania w WKU)
 3. Dowód osobisty (oryginał do okazania w WKU)
 4. Inne dokumenty mające wpływ na powołanie do TSW:
  • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej jeżeli do niej należysz
  • świadectwo lub zaświadczenie ukończenia klasy o profilu mundurowym lub realizującej program innnowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego
  • rozważ dołączenie innych dokumentów rekomendujących Cię, np. legitymację honorowego dawcy krwi.

Pamiętaj! Wszystkie dokumenty zostaną zweryfikowane.

 

4. Staw się w WKU

 1. Zgłoś się do Wydziału Rekrutacji w WKU
 2. Uzyskaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące terytorialnej służby wojskowej (TSW)
 3. Złoż wniosek o powołanie do TSW.
 4. Dołącz wszystkie dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane przez Ciebie kwalifikacje oraz dołącz rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej jeżeli do niej należysz.
 5. Jeżeli nie składałeś(aś) przysięgi wojskowej, określ jak chcesz odbyć szkolenie podstawowe.
 6. Odbierz materiały, które pozwolą Ci się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

5. Oczekuj na zaproszenie z WKU

 W czasie twojego oczekiwania personel WKU sprawdzi:

 1. Czy nie jesteś osobą karaną za przestępstwa umyślne
 2. Dokona analizy i weryfikacji Twoich dokumentów
 3. Zweryfikuje Twoją przydatność do pełnienia służby.
 4. Powoła komisję kwalifikacyjną przed którą stawisz się w czasie kwalifikacji.

 

6. Poddaj się kwalifikacjom

 1.  Przybądź na postępowanie kwalifikacyjne na miejsce, w dniu i godzinie określoną przez WKU
 2. Odpowiadaj spokojnie na pytania komisji. Zdobądź rekomendację do pełnienia terytorialnej służby wojskowej
 3. Pamiętaj. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, to Ty musisz przekonać komisję, że jesteś najlepszym kandydatem(ką) na żołnierza WOT

7.  Poddaj się badaniu

 1.  Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym i otrzymaniu rekomendacji do TSW, pracownik WKU skieruje Cię na badania lekarskie:
  • jeżeli masz już orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej na badanie psychologiczne,
  • jeżeli nie masz jeszcze orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej na badania lekarskie i badania psychologiczne.

 2. Ustal z pracownikiem WKU najbardziej dogodny dla Ciebie termin wykonania badań.
 3. Udaj się na badania w ustalonym i podanym w skierowaniu terminie.
 4. Ważne! - na badania musisz przyjść wyspany(a) i wypoczęty(a).
 5. Otrzymanie pozytywnych orzeczeń z komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej są ostatnim warunkiem abyś mógł/mogła zostać żołnierzem WOT.

 

8. Odbierz powołanie

 1.  Na minimum 14 dni przed pierwszym szkoleniem w terytorialnej służbie wojskowej zostaniesz wezwany(a) do WKU w celu odbioru karty powołania na szkolenie (więcej informacji o szkoleniach poniżej)
 2. Uzyskaj informację co powinieneś(aś) zabrać ze sobą na pierwsze szkolenie
 3. Sprawdź poprawność danych w powołaniu
 4. Jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś(aś) porozmawiaj z pracodawcą i rodziną. Wsparcie przez rodzinę i pracodawcę Twojej służby wojskowej jest bardzo ważne.

 

9. Udaj się na pierwsze szkolenie

Udaj się do jednostki WOT, do której zostałeś(aś) powołany(a) w terminie wskazanym w otrzymanej karcie powołania.

Gratulacje! Zostałeś "Terytorialsem".

 

Szkolenie

Wstępując w szeregi WOT musisz odbyć szkolenie:

 • podstawowe - jeśli jesteś osobą bez doświadczenia wojskowego musisz odbyć szkolenie popularnie nazywane "szesnastką". Trwa ona 16 dni i kończy się przysięgą wojskową.
 • wyrównawcze - jeśli jesteś żołnierzem rezerwy. Trwa ono 8 dni.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze to zaledwie początek. Cały proces szkolenia trwa 3 lata i odbywa się zazwyczaj w trybie weekendowym.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP