Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga

cz.p.o. mjr Paweł KAMIŃSKI

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 

 


 Szef Wydziału Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Krzysztof SZYDŁOWSKI 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl