Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga
ul. B. Brechta 16
00-987 Warszawa

nr tel.  261-872-453, 261-872-452

fax. 261-872-368

  

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga urzęduje w godzinach:

Poniedziałek (dzień wydłużonego urzędowania): 7.30 - 17.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Przyjęcia interesantów odbywa się w godzinach:

Poniedziałek (dzień wydłużonego urzędowania): 8.00 - 16.30

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

 

  Godziny pracy Przyjęcia interesantów
Poniedziałek 730-1700 800-1630
Worek  730-1530  800-1500
Środa  730-1530  800-1500
Czwartek 730-1530  800-1500
Piątek 730-1530  800-1500

 

 

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje:

  Wojskowy Komendant Uzupełnien Warszawa-Praga

 w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00
oraz dodatkowo od 15.30 do 17.00
po uprzednim uzgodnieniu terminu
nr tel.  261-872-248, 261-872-453

Skargi i wnioski można przesyłać na adres:

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga
ul. B. Brechta 16
00-987 Warszawa

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie

przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00
oraz dodatkowo od 15.30 do 17.00
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Szefa WSzW
nr tel. 22 822 08 89, 261 826 008, 261 826 789

 

 

 
Wydział Rekrutacji
Szef Wydziału Rekrutacji   tel. 261 872 309
Oficer Wydziału szkolnictwo wojskowe, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Legia Akademicka tel. 261 872 244
Specjalista Wojska Obrony Terytorialnej, służba przygotowawcza, promocja Wojska Polskiego tel. 261 872 419
Starszy referent Wojska Obrony Terytorialnej, służba przygotowawcza,  Wojska Obrony Cyberprzestrzeni tel. 261 872 430
Referent Wojska Obrony Terytorialnej, służba przygotowawcza tel. 261 872 364
Specjalista Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa, pierwsza komisja wojskowa, rotacyjne ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR tel. 261 872 115
Inspektor Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa, rotacyjne ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR tel. 261 872 386

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami   tel. 261 872 451
Oficer Wydziału System Zarządzania Kryzysowego, sprawy operacyjne, sprawy szkoleniowe, WSyD tel. 261 872 400
Oficer Wydziału gotowość mobilizacyjna i gotowość bojowa tel. 261 872 241
Specjalista nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

tel. 261 872 429

tel. 261 872 413

Specjalista kursy kadr rezerwy, nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, ochotnicze ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy tel. 261 872 105
Inspektor

reklamowanie, militaryzacja jednostek                                                                                                 

tel. 261 872 412
Inspektor świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obrony tel. 261 872 455
Dokumentalista ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy i szeregowych rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, wydawanie książeczek wojskowych, nadawanie wyższych stopni wojskowych, weterani, Damy i Kawalerowie Virtuti Militari tel. 261 872 243
Starszy Referent 

Referent
ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy i szeregowych rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, wydawanie książeczek wojskowych i rekonwersje

tel. 261 872 118

tel. 261 872 119

     
Dokumentalista archiwum tel. 261 872 243

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 261 872 213
Kierownik Kancelarii (Jawna) tel. 261 872 453
Dyżurka/ Portier SUFO tel. 261 872 452
 
Kierownictwo
Wojskowy Komendant Uzupełnień   tel. 261 872 453
Szef Wydziału PMiAR Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień tel. 261 872 451
Rzecznik prasowy  

tel. 261 872 309
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

Referent prawno - administracyjny wnoszenie skarg, wniosków i próśb do Wojskowego Komendanta Uzupełnień tel. 261 872 248
Samodzielny referent zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska, BHP, Ppoż tel. 261 872 454
Informatycy   tel. 261 872 267
Kancelaria Jawna WKU   tel. 261 872 453
Inspektor Ochrony Danych  
tel. 261 872 424
FAX   tel. 261 872 368

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP