Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korpus Osobowy Żandarmeii Wojskowej, Medyczny, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej

 

W związku z pismem Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 Nr 839/21 z dnia 05 lutego 2021 roku informuję, że na podstawie § 36 ust. 3 pkt 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w celu realizacji „Planu kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2021 r.” w zakresie typowania kandydatów na kursy oficerskie przeszkalania rezerw w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44B03, w Korpusie Medycznym w SW 40A-I oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A-C planowane w terminie 20.09 - 17.12.2020 r. (89 dni) w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, przyjeto następujące procedury postępowania:


1. Wnioski ochotników o powołanie na wyżej wymienione kursy należy składać w WKU Warszawa-Praga do 30 kwietnia 2021 r. od:
- żołnierzy rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe, w tym prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych;
- osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe, w tym preferowane prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

>>WNIOSEK<<

 

kontakt do Wydziału Mobilizacji:
Szef Wydziału PMiAR - z-ca Komendanta 261 872 451
specjalista 261 872 105

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP