Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kurs doskonalenia na stopień podpułkownika w rezerwie

W związku z pismem Szefa ZOiU-P1 SG WP nr 840/21 z dnia 05.02.2021 r. dotyczącym powołania żołnierzy rezerwy na kurs doskonalenia informuję, iż w celu realizacji terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP oraz zapewnienia właściwej realizacji „Planu kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2021 r.” w zakresie typowania kandydatów na kurs doskonalenia (kwalifikacyjny) na stopień podpułkownika w rezerwie, planowany w terminie 20.04 – 18.06.2021 r. (60 dni) w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, przyjeto następujące procedury postępowania:

Wnioski żołnierzy rezerwy posiadających stopień majora w rezerwie, o powołanie na ww. kurs należy składać w WKU Warszawa-Praga do dnia 12 marca 2021 r.

 WNIOSEK

kontakt do Wydziału Mobilizacji:
Szef Wydziału PMiAR - z-ca Komendanta 261 872 451
specjalista 261 872 105

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP