Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
KURSOWE PRZESZKOLENIE KADRY REZERWY
Kursowe przeszkolenie kadry rezerwy

Trwa nabór. Więcej informacji: https://wkuwarszawa-praga.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-03-13n-kursy-doskonalenia-w-specjalnosciach-wojskowych/ 

Do odbycia kursowego przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową
(tj. zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie wojskowe, okresową służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową).

Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.

Kursy przeszkalania kadry rezerwy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych (do 90 dni), w ramach których można odbyć kurs oficerski, kurs podoficerski, kurs doskonalenia oficerów rezerwy oraz kurs przekwalifikowania.

Wniosek o powołanie na powyższe kursy można złożyć do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Praga (wniosek ważny jest 6 miesięcy a jego wzór zamieszczony jest poniżej).

 

KURSY OFICERSKIE

Wymagane kryteria:   

 • odbycie czynnej służby wojskowej (tj. zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, przeszkolenie wojskowe, okresowa służba wojskowa, zawodowa służba wojskowa);
 • posiadanie wykształcenia wyższego;
 • głównym kryterium kwalifikacji na kurs jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie.

Kurs kończy się egzaminem na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski przez Prezydenta RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

KURSY PODOFICERSKIE

Wymagane kryteria:

 •     posiadanie stopnia szeregowego lub starszego szeregowego rezerwy;
 •     odbycie czynnej służby wojskowej (zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, przeszkolenie wojskowe, okresowa służba wojskowa, zawodowa służba wojskowa);
 •     wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 •     kryterium kwalifikacji na kurs jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie.

Kurs kończy się egzaminem na podoficera i mianowaniem na pierwszy stopień podoficerski. Otrzymanie stopnia podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

 

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY

Na kursy doskonalenia oficerów rezerwy  można kierować oficerów rezerwy w celu podwyższenia ich kwalifikacji wojskowych,  jeżeli spełniają następujące kryteria:

 •     pełnili czynną służbę wojskową;
 •     posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz aktualne przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 •     kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową.

Kurs kończy się egzaminem oraz mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.

 

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Na kursy przekwalifikowania można kierować żołnierzy rezerwy w celu nabycia nowej specjalności wojskowej, jeżeli spełniają następujące kryteria:

 •     odbyli czynną służbę wojskową (tj. zasadnicza służba wojskowa, służba przygotowawcza, przeszkolenie wojskowe, okresowa służba wojskowa lub zawodowa służba wojskowa);
 •     posiadają stopień wojskowy w korpusie, w którym planowany jest kurs przekwalifikowania;


 

Wymagane dokumenty 
Wniosek o powołanie na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy pdf .docSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NR TEL. 261-872-105

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP