Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

Uwaga STUDENCIE! Rusza IV edycja Legii Akademickiej!

 

WAŻNE:

Studenci zainteresowani udziałem w "Legii Akademickiej", powinni zgłosić się do koordynatora programu w jednej z wyżej wymienionych uczelni, oraz złożyć odpowiedni wniosek:

WNIOSEK OCHOTNIKA

 

DECYZJA Nr 164/MONMINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia27 listopada 2020 r.w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” nowe !

Stosownie do zapisów § 14 pkt.4 lit. a decyzji nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka" uprzejmie informujemy, że do realizacji części teoretycznej programu w ramach  modułu podstawowego i podoficerskiego  przystąpią następujące uczelnie wojskowe:

  

 1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - akademia.mil.pl
 2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - wat.edu.pl
 3. Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - uth.edu.pl
 4. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie - puzim.edu.pl
 5. Politechnika Warszawska - pw.edu.pl
 6. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach - uph.edu.pl
 7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uksw.edu.pl
 8. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - awf.edu.pl

 Ponadto przyjęto następujące założenia do realizacji bieżącej edycji programu:

 

 1 - za organizację modułu oficerskiego w części teoretycznej i praktycznej odpowiadać będzie Akademia Wojsk Lądowych. 

 2 - odróżnieniu od poprzednich edycji LA - nie ma możliwości kwalifikowania studentów na moduł podoficerski na podstawie bezpośredniego zgłoszenia studenta do WKU,  wobec powyższego wszelkie zgłoszenia do uczestnictwa w programie oraz ćwiczeniach wojskowych muszą odbyć się poprzez uczelnie wyższe, które będą zobowiązane dostarczyć wykazy studentów do WSzW z podziałem na odpowiednie moduły.

 Warunkiem zakwalifikowania studenta do modułu podoficerskiego będzie zaliczenie części teoretycznej zarówno w module podstawowym jak i podoficerskim zrealizowanym na uczelni.

  To już czwarta edycja tego programu. Dotychczas kształcenie odbywało się w module podstawowym i podoficerskim.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów.

 

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej.
W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą
w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 3 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Ruszyła rekrutacja do modułu oficerskiego, studenci składają wnioski na adres biura:

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Warszawa 00-909
Ul. Dymińska 13

1. Oświadczenie RODO

2. Wniosek 

Komisja dokona rozpatrzenia wniosków etap I w dniach 09-10.03 (zakwalifikuje 70 studentów do drugiego etapu) i etap II w dniach 27-28.03 komisja zakwalifikuje ostatecznie 50 studentów do modułu oficerskiego zgodnie z zasadami i kryteriami zamieszczonymi w poniższej ankiecie.

ANKIETA 

 

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra.
Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące.

Do zajęć w tym module mogą przystąpić wyłącznie ci chętni, którzy ukończyli moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas
w programie, ale są podoficerami rezerwy.

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie kierunkowe, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 uczestników programu. Być może uda się to osiągnąć już od 2021 roku.

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia wystarczy złożyć właściwy wniosek na uczelni, która uczestniczy w programie, co pozwoli uczelniom określić ilość chętnych do poszczególnych modułów.

Więcej informacji o Legii Akademickiej: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/.

Legia Akademicka jest skierowana do studentów, którzy kończą uczelnie z tytułem magistra.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Druga część to opisane wyżej szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. W trzech poprzednich edycjach blisko 10 tys. studentów z 74 uczelni ukończyło część teoretyczną. Ponad 7 tys. z nich z sukcesem zakończyło część praktyczną – stając się żołnierzami rezerwy.

 

 Szkolenie będzie odbywało się w warunkach długotrwałego, intensywnego wysiłku fizycznego każdego dnia co dodatkowo utrudni pogoda okresu wakacyjnego. Zatem co należy zabrać ze sobą na powyższe szkolenie:

 • przybory higieny osobistej (szczotka i pasta do zębów, mydło, żel, szampon do kąpieli, kremy, przybory do golenia, szczotkę do włosów, gumki lub wsuwki do upięcia włosów),
 • środki do prania ręcznego lub w pralkach,
 • przybory do konserwacji obuwia i odzieży wierzchniej (szmatki, szczotki, pasty, woski, impregnaty),
 • małe worki plastikowe z zamknięciem szczelinowym do zabezpieczenia dokumentów przed wilgocią,
 • mini zestaw do szycia (igła, agrafka, nici, itp.)
 • mini notatnik, długopis, ołówek mieszczące się w kieszeni munduru,
 • mała latarka lub czołówka z kompletem baterii,
 • niewielką ilość gotówki lub kartę bankową (na terenie JW. często funkcjonują mini sklepy).


WAŻNE ABY W MIARĘ MOZLIWOŚCI ZAOPATRZYĆ SIĘ DODATKOWO W:

 • bieliznę termo aktywną, syntetyczną, bezszwową zabezpieczającą przed odparzeniami, obtarciamii odgnieceniami skóry w takich wrażliwych miejscach jak: stopy, pachy, pachwiny. Mowa tu o długich skarpetach, elastycznych majtkach lub slipach, elastycznych i dopasowanych podkoszulkach lub wkładkach do obuwia, które swoim kształtem i kolorem nie będą wyróżniały się na tle munduru wojskowego lub będą w jakikolwiek sposób go przysłaniały (nie mogą być widoczne spod munduru i obuwia). Bawełniane skarpety lub majtki (slipy) są najczęstszą przyczyną obtarć lub oparzeń w okresie letnim.
 • środki przeciw ukąszeniom owadów (komarami, meszkami, kleszczami),
 • kosmetyki ochrony skóry przez poparzeniami słonecznymi (kremy z filtrami UV) oraz obtarciami czy odparzeniami (zasypki, kremy z talkiem, kremy na rany),
 • własne podstawowe środki opatrunkowe i szczególnej higieny osobistej często indywidualne dla danego schorzenia, rodzaju skóry, posiadanych uczuleń czy alergii.


Pamiętaj, że na terenie JW. istnieją duże ograniczenia w zakresie fotografowania, nagrywania filmów oraz rejestracji dźwięków jak również zapisów, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji informacji w ten sposób pozyskanych. Stąd też należy liczyć się w dniu wcielenia z koniecznością zdeponowania wszystkich urządzeń rejestrujących takich jak aparaty telefoniczne, smartfony, tablety, komputery przenośne, kamery i aparaty fotograficzne w specjalnie do tego przystosowanych i zabezpieczonych na terenie JW. depozytorach.

Zapamiętaj, że na terenie wszystkich JW. obowiązuje całkowity zakaz, wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków lub substancji psychoaktywnych jak również pozostawanie pod ich wpływem. Z tego też powodu zarówno podczas wcielenia jak i w czasie ćwiczenia wojskowe organy porządkowe dokonują systematycznych kontroli wszystkich jego uczestników.   

Do czasu złożenia przysięgi wojskowej szkoleni będą skoszarowani na terenach wojskowych bez możliwości wychodzenia na jakiekolwiek przepustki poza ich teren (wyjście poza teren JW. tylko w przypadkach losowych za zgodą Dowódcy JW lub w czasie wolnym po przysiędze podczas modułu podoficerskiego).
Pamiętaj, że wszystkie czynności podczas ćwiczeń wojskowych ograniczone są wymagającymi reżimami czasowymi, które reguluje precyzyjnie PORZĄDEK DNIA JW. i jest on respektowany przez wszystkich przebywających na terenie JW. Przygotuj się na:
pobudkę, posiłki, toaletę, przerwy w zajęciach, capstrzyk o określonych, niezmiennych porach,
krótki czas na toaletę, posiłki, ubranie się, czy regenerację sił,
wytężony i długotrwały wysiłek fizyczny w trudnych warunkach terenowych i pogodowych,
dużą presję i wymagalność w stosunku do realizowanych przez Ciebie czynności, zadań, często  trudnych do właściwego wykonania za pierwszym czy drugim razem.

UWAGA DOTYCZY WYGLĄDU. Włosy powinny być krótko ostrzyżone lub upięte, zabrania się stosowania wyrazistego makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci. Zezwala się na noszenie biżuterii tylko w postaci obrączki i zegarka.

Bądź dzielny, nie poddawaj się, walcz, bądź zdeterminowany, współpracuj z zespołem, pomagaj, nie udawaj bohatera, dbaj o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.

Powodzenia!!!!

WAŻNE!

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram organizacji turnusu:

 

 1. 5 lipiec do 31 lipca 2021 roku – w jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.
 2. 2 sierpnia do 28 sierpnia 2021 roku – w jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.
 3. 30 sierpnia do 25 września 2021 roku – w jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.

 

Kontakt:

kpt. Bartosz TATCZYN (261 184 187, b.tatczyn@ron.mil.pl)

WKU Warszawa-Praga rekrutacja:

tel. 261-872-244

tel. 261-872-419

 

Z terenu administrowanego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie program realizowany będzie w niżej wymienionych uczelniach:

1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - www.akademia.mil.pl
2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - www.wat.edu.pl
3. Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie - www.vizja.pl
4. Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - www.uth.edu.pl
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - www.uksw.edu.pl
6. Politechnika Warszawska - www.pw.edu.pl
7. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - www.mazowiecka.edu.pl
8. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie - www.puzim.edu.pl
9. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach - www.uph.edu.pl
10. Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu - www.uniwersytetradom.pl
11. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu - www.wsh.pl

WAŻNE:

Studenci zainteresowani udziałem w "Legii Akademickiej", powinni zgłosić się do koordynatora programu w jednej z wyżej wymienionych uczelni, oraz złożyć odpowiedni wniosek:

WNIOSEK OCHOTNIKA


Jednocześnie informujemy, iż zostały uruchomione punkty informacyjne, w których można uzyskać wszystkie informacje na temat bieżącej edycji programu.


Punkt informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej - tel. 261. 874 672;

Punkt informacyjny w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym - tel. 261 824 187

Punkt informacyjny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Praga - tel. 261 872 386

 


KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE LEGII AKADEMICKIEJ?
 

W edukacji wojskowej studentów może uczestniczyć student (bez względu na stopień studiów) zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych. Z uwagi na praktyczną część szkolenia prowadzoną w ramach ćwiczeń wojskowych w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP, do jej odbycia może być powołany student niebędący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej na podstawie ochotniczego zgłoszenia się, niekarany za przestępstwo umyślne, posiadający obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ukończone osiemnaście lat. Należy podkreślić, iż studenci, którzy odbyli wcześniej jakiśrodzaj czynnej służby wojskowej, na podstawie którego otrzymali status żołnierza rezerwy, mogą odbywać szkolenie w ramach Legii Akademickiej w wyższym module szkolenia – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.


GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby chętne do uczestnictwa w Legii Akademickiej powinny zgłosić się do dziekanatów uczelni wyższych uczestniczących w programie, które prowadzą część teoretyczną szkolenia wojskowego i złożyć do jej rektora wniosek (ZAŁĄCZNIK Nr 4) w sprawie przystąpienia do programu Legii Akademickiej. Wniosek taki stanowi podstawę do zakwalifikowania na część teoretyczną oraz jest uznawany jako wstępna deklaracja uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO LEGII AKADEMICKIEJ
Kwalifikowanie do uczestnictwa w części teoretycznej Legii Akademickiej prowadzą rektorzy uczelni uczestniczących w programie w porozumieniu z terenowymi organami administracji wojskowej. Warunkami zakwalifikowania kandydata do części praktycznej odbywanej w jednostkach wojskowych jest:
- posiadanie (uzyskanie) orzeczonej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- pozytywne zaliczenie części teoretycznej szkolenia przeprowadzanego przez uczelnie cywilną uczestniczącą w programie Legii Akademickiej,
- złożenie wniosku  poprzez uczelnię prowadzącą część teoretyczną do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu studenta w sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczego zgłoszenia się do ich odbycia.
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter weryfikacyjny w zakresie potwierdzenia wypełniania określonych powyżej warunków, z uwzględnieniem dostępności miejsc w jednostkach wojskowych wytypowanych do szkolenia. Zakwalifikowanie kandydata do odbycia ćwiczeń wojskowych jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych.

 

GDZIE ODBYWA SIĘ SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?
Szkolenie wojskowe studentów w ramach programu Legii Akademickiej realizowane jest w dwóch częściach:

1) teoretycznej – prowadzonej przez uczelnie biorące udział w programie Legii Akademickiej;
2) praktycznej – jako ćwiczenia wojskowe realizowane w ramach trzech modułów:
- moduł podstawowy i podoficerski – w wytypowanych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych,
- moduł oficerski – w wytypowanych uczelniach wojskowych (planowany najwcześniej w roku akademickim 2019/2020).
Z dniem stawienia się w jednostce wojskowej do odbycia ćwiczeń wojskowych, studenci uzyskują status żołnierza w czynnej służbie wojskowej i otrzymują stopień szeregowego.

 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA
Studenci uczestniczący w programie Legii Akademickiej nabywają uprawnienia i świadczenia właściwe dla żołnierzy niezawodowych odbywających ćwiczenia wojskowe, dopiero w trakcie części praktycznej Legii Akademickiej – po stawieniu się w jednostce wojskowej:

 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie,
 • bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
 • obowiązek ubezpieczeniowy,
 • ulgowe przejazdy,
 • szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP.

Podczas odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierze otrzymują uposażenie w zależności od posiadanego stopnia wojskowego w wysokości stawki dziennej:

 • dla szeregowego – 104,03 zł,
 • dla starszego szeregowego – 107,68 zł,
 • dla kaprala – 118,63 zł.
  (wg stanu na dzień 01 czerwca 2019 r.)

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ
Szkolenie w ramach Legii Akademickiej, w zależności od uczestnictwa w danym module zakończone jest:

 • moduł podstawowy – przysięgą wojskową,
 • moduł podoficerski – egzaminem podoficerskim i po jego pozytywnym zaliczeniu, mianowaniem do stopnia wojskowego kaprala,
 • moduł oficerski – zakończony egzaminem oficerskim wymaganym do mianowania na stopień podporucznika, jednakże mianowanie nie może odbyć się wcześniej niż po ukończeniu studiów (posiadanie wykształcenia wyższego jest sprecyzowanym ustawowo warunkiem do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego).

Studenta, który ukończył ćwiczenia wojskowe w ramach części praktycznej Legii Akademickiej zwalnia się z czynnej służby wojskowej i nadaje się status żołnierza rezerwy o stopniu wojskowym uzyskanym podczas szkolenia.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP