Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR DO SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE

 

 

Harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w

Szkole Podoficerskiej
Marynarki Wojennej w Ustce

GRUPA OSOBOWA DZIAŁAŃ NURKOWYCH (24F)

Wymogi:

- Wykształcenie średnie (preferowane w zakresie zawodów morskich, żeglugi śródlądowej, budownictwa morskiego lub mechaniczne, elektryczne, techniczne-automatyka)

- Pozytywne orzeczenie lekarskie Rejonowej Komisji Morsko- Lekarskiej w m. Gdańsk oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej 

Harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce dla kandydatów
na podoficerów w 2021r. (służba kandydacka).

LIMIT MIEJSC -6

1. Złożenie wniosku (wzór wniosku do pobrania ze strony internetowej SPMW w Ustce) do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego dla miejsca zamieszkanie WKU do 05.04.2021r. (Wojskowa Komenda Uzupełnień kieruje kandydata do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w m. Gdańsk oraz Pracowni Psychologicznej celem określenia zdolności do pełnienia zawodowej  służby wojskowej w specjalności nurek).

17-21.05.2021r.  - postępowanie rekrutacyjne w Szkole Podoficerskiej MW.

05-31.07.2021r. - szkolenie podstawowe

02.08-08.10.2021r. - bazowy kurs podoficerski

11.10.2021r.-18.02.2022r. - kształcenie specjalistyczne , praktyka w JW

21-23.02.2022r. - egzamin na podoficera

25.02.2022r. - promocja

EGZAMIN WSTĘPNY

Obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej (podciąganie na drążku wysokim, uginanie ramion*, skłony w przód, pływanie pod wodą bez skoku*, pływanie 400m*, bieg wytrzymałościowy 1000m)

Obowiązuje strój sportowy (pływalnia, hala) 

Konkurencje oznaczone * wchodzą w skład testu psychofizycznego przed rozpoczęciem kształcenia specjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego

 • test języka angielskiego
 • sprawdzian wiedzy ogólnej
 • analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej
 • rozmowa kwalifikacyjna

WAŻNE:

 • Miejsce stawiennictwa : Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej, Ustka,  Lędowo 1N (biuro przepustek)
 • kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania
 • organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP