Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do szkoły podoficerskiej

 

Z zgodnie z Decyzją Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, został uruchomiony nabór do służby kandydackiej dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy rezerwy posiadających stopień szeregowego lub starszego szeregowego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kwalifikacji, muszą do dnia 15 listopada 2017r. złożyć do Wojskowego Komendanta Uzupełnień następujące dokumenty:

 •     Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON;
 •     Kwestionariusz osobowy;
 •     Życiorys;
 •     Odpis skrócony aktu urodzenia;
 •     Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 •     Świadectwo dojrzałości (przypadku posiadania);
 •     Zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 •     Opłata rekrutacyjna (po otrzymaniu imiennego zawiadomienia o wysokości opłaty i indywidualnym nr rachunku bankowego).


 
Kontakt:

    Sekcja personalna SPWląd:

    261 575 361;
    261 575 360;

    Szef Wydziału Rekrutacji WKU Warszawa - Praga:
    261 872 309;

 
Decyzja:

    Decyzja Nr 167/MON z 13.10.2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

 
Strona www SPWLąd:

    www.spwl.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP