Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ośrodki szkolenia

 

   OŚRODKI SZKOLENIA

 

O przyjęcie do ośrodka szkolenia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniające warunki:

 1. Posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. Niekarana sądownie;
 3. Mająca co najmniej 18 lat;
 4. Posiadająca wykształcenie gimnazjalne / zawodowe branżowe;
 5. Posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

            Pobierz Wniosek o powołanie do służby kandydackiej + kwestionariusz

                Procedura postępowania

                Akty normatywne

 

    

OŚRODEK SZKOLENIA LĄDOWEGO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH

- składanie wniosków do 31.03.2021r.

- przeprowadzenie szkolenia sprawdzającego do 30.04.2021r.

- kwalifikacje od 04 do 11.06.2021r.

- limit miejsc 30

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP