Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PLAN WSPÓŁPRACY NA ROK 2022

PLAN WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKOWANYCH
SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2022 ROKU

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP