Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie/kursy oficerskie

 

   STUDIUM OFICERSKIE / KURSY OFICERSKIE

O przyjęcie na „studium oficerskie” - kurs oficerski dla kandydatów ze środowiska cywilnego może ubiegać się osoba spełniająca warunki:

 1. Posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. Niekarana sądownie;
 3. Mająca co najmniej 18 lat;
 4. Posiadająca wykształcenie wyższe - magisterskie, oraz spełniająca dodatkowe wymagania odnośnie stażu pracy i posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu;
 5. Posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie 2/2/2/2 wg. Stanag 6001.

Szkolenie odbywa się w SZKOŁACH OFICERSKICH 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

            Pobierz Wniosek o powołanie do służby kandydackiej + kwestionariusz

                Procedura postępowania

                Akty normatywne 

 

 KRYTERIA NABORU KANDYDATÓW NA OFICERÓW DO STUDIUM OFICERSKIEGO W 2022 R. - KORPUS OSOBOWY MEDYCZNY

 

PREFEROWANE WYKSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH:

 

Studium oficerskie grupa pancerno-zmechanizowana dla WOT

 

- absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego,

- organizacja i zarządzanie,

- bezpieczeństwo narodowe,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- zarządzanie kryzysowe,

- stosunki międzynarodowe,

- mechanika i budowa maszyn,

- logistyka i transport,

- zarządzanie kryzysowe,

- inżynieria bezpieczeństwa,

- budownictwo,

- ekonomia,

- geografia.

 

Studium oficerskie grupa rozpoznania ogólnego

 

wymagany kierunek ukończonych studiów:

- politologia,

- stosunki międzynarodowe,

- wychowanie fizyczne.

akceptowane kierunki ukończonych studiów:

- filologia rosyjska,

- bezpieczeństwo narodowe,

- informacja w środowisku cyfrowym,

- komunikacja międzykulturowa,

- kulturoznawstwo Europy Środkowo –Wschodniej,

- obronność państwa,

- sinologia,

- stosunki międzynarodowe,

- studia wschodnie,

- studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia,

- studia bałkańskie,

- studia bliskowschodnie,

- bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe,

- geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych,

- strategie bezpieczeństwa i prognozowanie w polityce,

- wojskowość i bezpieczeństwo państwa,

- zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych,

- geodezja i kartografia,

- elektronika, teleinformatyka,

- meteorologia,

- telekomunikacja lub pokrewne

 

Studium oficerskie grupa rozpoznania ogólnego dla WOT

 

- politologia;

- filologia rosyjska;

- komunikacja międzykulturowa;

- studia wschodnie;

- studia bliskowschodnie;

- studia lingwistyczne;

- studia bałkańskie;

- wojskowość i bezpieczeństwo państwa;

- zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych;

- absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego;

- organizacja i zarządzanie;

- bezpieczeństwo narodowe;

- zarządzanie zasobami ludzkimi;

- stosunki międzynarodowe;

- zarządzanie kryzysowe;

- inżynieria bezpieczeństwa;

- geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych;

- geodezja i kartografia.

 

Studium oficerskie grupa ogólnologistyczna

 

- logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa

- transport,

- zarzadzanie techniką,

- zarządzenie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa,

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn,

- elektrotechnika,

- infrastruktura,

- budownictwo,

- zarządzanie nieruchomościami,

- budownictwo hydrograficzne,

- inżynieria i gospodarka wodna.

 

Studium oficerskie grupa ekonomiczno-finansowa

 

ukończenie studiów magisterskich i posiadanie tytułu magistra jednego z kierunków:

- rachunkowość,

- finanse i rachunkowość,

- finanse,

- rachunkowość i ubezpieczenia,

- finanse i bankowość,

- zarządzanie.

Preferowanie absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia na powyższych kierunkach w specjalnościach:

- finanse i rachunkowość (przedsiębiorstw),

- finanse i bankowość,

- finanse publiczne,

- rachunkowość (przedsiębiorstw),

- rachunkowość zarządcza,

- rachunkowość i controling,

- zarządzanie

- finansami (finansami podmiotów gospodarczych),

-informatyka ekonomiczna.

 

Studium oficerskie grupa obsługi prawnej

 

Wyłącznie:

- jednolite studia magisterskie na kierunku „prawo”

dodatkowym atutem jest:

- posiadanie uprawnień radcy prawnego lub ukończenie aplikacji legislacyjnej

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP