Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły oficerskie

 

   SZKOŁY OFICERSKIE

O przyjęcie na studia wojskowe w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniające warunki:

 1. Posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. Niekarana sądownie;
 3. Mająca co najmniej 18 lat;
 4. Posiadająca wykształcenie średnie maturalne – świadectwo dojrzałości;
 5. Posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.
 6. Znajomość języka angielskiego

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

            Pobierz Wniosek o powołanie do służby kandydackiej + kwestionariusz

                Procedura postępowania

                Preferowane wykształcenie

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/

REKRUTACJA 2021  - STRONA

 

Rejestracja do 31.05.2021

Egzaminy 12 – 15.07.2021

Rozpoczęcie szkolenia 9 – 10.09.2021

 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/ 

REKRUTACJA 2021  - STRONA

 

Składanie wniosków, rejestracja do 31.05.2021

Egzaminy 07 – 09.07.2021

Rozpoczęcie szkolenia 26.08.2021

 

 

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
https://awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

REKRUTACJA 2021  - STRONA

NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM w Łodzi  kierunek LEKARSKI w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej - LINK

     

 

 

 

 

 

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, ul. Dywizjonu 303
http://www.wsosp.deblin.pl/

REKRUTACJA 2021  - STRONA

Składanie wniosków, rejestracja do 31.03.2021 r.

 

 Tabelka limitu przyjęć do szkół oficerskich 

 

 

 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

  
 • BIP