Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie

 

   SZKOŁY PODOFICERSKIE

O przyjęcie do szkoły podoficerskiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniające warunki:

  1. Posiadająca obywatelstwo polskie;
  2. Niekarana sądownie;
  3. Mająca co najmniej 18 lat;
  4. Posiadająca wykształcenie średnie;
  5. Posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

            Pobierz Wniosek o powołanie do służby kandydackiej + kwestionariusz

                Procedura postępowania

                Preferowane wykształcenie