Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie

Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości, możesz rozpocząć naukę w jednej z interesujących Ciebie szkół podoficerskich, w zależności od Twoich zainteresowań.

Sprawdź, które ze szkół podoficerskich są dla Ciebie.
    

  	  Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
Poznań, ul. Wojska Polskiego 86
http://spwl.wp.mil.pl
 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Szkoły Podchorążych 3
https://spsp.wp.mil.pl

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W GRUPIE OSOBOWEJ RUCHU LOTNICZEGO

 Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka, Lędowo 1 N
http://spmw.wp.mil.pl

 DECYZJA Nr 204 MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do SzkółPodoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminemna podoficera.

 

 

Kwestionariusz osobowy do służby kandydackiej     

  

 

Zgodnie z decyzją Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 roku zwiększony został limit przyjęć do Szkół Podoficerskich. Zmiana dotyczy również terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe. Wnioski mogą być składane do 30 czerwca 2020 r.

Decyzja Nr 75/MON z 1 czerwca 2020 r.

! NOWE !

DECYZJA Nr 139/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2020r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera (korekta limitu przyjęć)

W związku z pismem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni MON  z dnia 10.06.2020 r., dotyczącym określenia preferowanych kierunków wykształcenia oraz kwalifikacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby korpusu osobowego Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa - grupa osobowa cyberbezpieczeństwa  poniżej przedstawiamy preferowane kierunki oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie do SP WL w Poznaniu:

 

Wykształcenie minimalne preferowane -  średnie techniczne w zakresie:

 

- cyberbezpieczeństwa

- informatyki,

- elektroniki,

- teleinformatyki, 

- mechatroniki,

- matematyczno-fizycznym,

- telekomunikacji,

lub wykształcenie pokrewne.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP